Biologiset lääkkeet

  • Biologinen lääke on lääke, joka sisältää yhtä tai useampaa vaikuttavaa ainetta, joka on biologinen aine tai biologisen lähteen valmistama. Biologiset lääkkeet ovat usein suurimolekyylisiä ja ne ovat rakenteeltaan monimutkaisempia kuin kemialliset lääkkeet.
  • Biologisia lääkkeitä käytetään muun muassa diabeteksen, reumasairauksien, tulehduksellisten suolistosairauksien, astman ja syövän hoitoon. Apteekista tai esimerkiki Fimean lääkehaun avulla voi tarkistaa, ovatko käyttämäsi valmisteet biologisia lääkkeitä.
  • Biologiset lääkkeet ovat tavallisesti hyvin siedettujä. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat yliherkkyysreaktiot sekä lievä infektioalttiuden kasvu.
  • Biologiset lääkkeet ovat usein kalliita muun muassa haastavien valmistusmenetelmien sekä aiemmin puuttuneen hintakilpailun takia. Vuoden 2024 alussa voimaan tuli kuitenkin lakimuutos, jonka myötä biologiset lääkkeet voidaan vaihtaa edullisempaan valmisteeseen apteekissa.
  • Tämän muutoksen myötä kaikkien biologisten lääkkeiden reseptit ovat voimassa yhden vuoden. Tämä muutos koskee jo vuonna 2023 kirjoitettuja reseptejä. Näitä lääkkeitä käyttävien onkin hyvä tarkistaa reseptinsä voimassaolo hoitavalta taholta tai apteekista. Esimerkiksi potilasohjeessa voi olla virheellinen reseptin voimassaoloaika.