Lääkityksen tarkistuspalvelu

 

Epäiletkö mahdollisia lääkehaittoja? Haluatko keskustella lääkkeiden oikeasta käytöstä?

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Katsomme myös lääkityksen haittavaikutuskuormaa ja varmistamme lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin. Tarvittaessa tarkistamme lääkityksen sopivuuden iäkkäille. Palvelu soveltuu useita lääkkeitä käyttäville ja erityisesti iäkkäille, koska he ovat usein herkempiä lääkkeiden vaikutuksille. Jos lääkitysasioita hoitaa useampi lääkäri, on hyvä, että välillä katsomaan myös lääkityksen kokonaisuutta. Tähän maksuttomaan palveluun sisältyy noin puolen tunnin keskusteluaika farmaseutin kanssa sekä tarvittaessa kirjallinen yhteenveto keskustelun sisällöstä.

Lisäksi tarjoamme maksullisena palveluna (20 €) kattavampaa lääkehoidon arviointia, jossa edellisten lisäksi kartutetaan asiakkaan haastattelulla mahdollisia ongelmakohtia lääkityksessä ja selvitetään laboratorioarvojen vaikutusta lääkitykseen. Tästä palvelusta koostamme myös kirjallisen yhteenvedon ja teemme tarvittaessa muutosehdotuksia lääkitykseen lääkäriä varten.

 

Kysy lisää ja varaa aika tarkistukseen apteekistamme.