Lääkityksen tarkistus ja lääkehoidon arviointi -palvelut

 

Epäiletkö mahdollisia lääkehaittoja? Haluatko keskustella lääkkeiden oikeasta käytöstä?

Lääkehoidon tarkistus

Lääkityksen tarkistus -palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Katsomme myös lääkityksen haittavaikutuskuormaa ja varmistamme lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin. Tarvittaessa tarkistamme lääkityksen sopivuuden iäkkäille. Palvelu soveltuu useita lääkkeitä käyttäville ja erityisesti iäkkäille, koska he ovat usein herkempiä lääkkeiden vaikutuksille. Jos lääkitysasioita hoitaa useampi lääkäri, on hyvä, että välillä katsomaan myös lääkityksen kokonaisuutta. Tähän maksuttomaan palveluun sisältyy noin puolen tunnin keskusteluaika farmaseutin kanssa sekä tarvittaessa kirjallinen yhteenveto keskustelun sisällöstä.

Lääkehoidon arviointi

Lisäksi tarjoamme maksullisena palveluna (20 €) kattavampaa lääkehoidon arviointia, jossa edellisten lisäksi kartutetaan asiakkaan haastattelulla mahdollisia ongelmakohtia lääkityksessä ja selvitetään laboratorioarvojen vaikutusta lääkitykseen. Tästä palvelusta koostamme myös kirjallisen yhteenvedon ja teemme tarvittaessa muutosehdotuksia lääkitykseen lääkäriä varten.

Lääkehoidon arvioinnissa katsotaan lääkkeiden yhteisvaikutukset, haittariskit ja sopivuus iäkkäille. Lisäksi tarkastellaan lääkeannoksia suhteessa munuaisten toimintaan, jos munuaisarvot ovat tiedossa. Tärkeä osa arviointia on asiakkaan tai häntä hoitavan henkilön haastattelu. Haastattelulla selvitetään, onko lääkityksestä mahdollisesti aiheutunut haittavaikutuksia. Lääkehoidon arviointi sopii erityisen hyvin iäkkäille ja sellaisille, joilla on käytössä useita lääkkeitä.

Lääkehoidon arvioinnin tekeminen vaatii erityiskoulutuksen, joka nykyisin sisältyy farmaseutin koulutukseen yliopistossa. Aiemmin valmistuneet voivat suorittaa täydennyskoulutuksen! Meidän apteekista tämä pätevyys löytyy muutamalta farmaseutilta sekä proviisoriltamme täydennyskoulutuksen myötä. Yksityishenkilölle tehdyn lääkehoidon arvioinnin hinta meillä on 20€.

Tule kysymään lisää, jos sinä tai läheisesi kaipaisi lääkehoidon arviointia!